Węgiel błyszczący

Zastosowanie nośników węgla błyszczącego jako dodatku do wilgotnych mas formierskich jest już od wielu lat standardem techniki w odlewniach. Prawie każda nowoczesna odlewnia, która stosuje obiegową masę formierską wprowadza nośniki węgla błyszczącego w celu otrzymania odlewów o wysokiej jakości.

Wszystkie dotychczas stosowane nośniki węgla błyszczącego składają się z organicznych związków węglowodorów, które podczas zalewania metalem wnęki wilgotnej formy odlewniczej ulegają zgazowywaniu. Gazy te wytwarzają z jednej strony atmosferę redukującą we wnęce formy, z drugiej zaś strony z gazów tych wydziela się węgiel błyszczący, który jako warstwa izolacyjna utrudnia kontakt pomiędzy metalem, a materiałem formierskim. Redukująca atmosfera wewnątrz formy i warstwa węgla błyszczącego zapobiega powstawaniu reakcji chemicznej pomiędzy ciekłym metalem i materiałem formierskim. Wynikiem końcowym tego procesu jest wyprodukowanie dobrych odlewów pozbawionych wad powierzchniowych.

Z tego powodu, że obok pozytywnych aspektów tego procesu powstają równocześnie skomplikowane produkty krakowania, producenci nośników węgla błyszczącego dzięki zastosowaniu specjalnych surowców stale usiłują zminimalizować wytwarzanie się szkodliwych substancji podczas stosowania powyższego produktu. Również w laboratorium HA trwają prace doświadczonych specjalistów nad wypracowaniem nowych koncepcji oraz nad taką optymalizacją już istniejących produktów, ażeby sprostać wymaganiom klientów oraz stworzyć produkty przyjazne dla środowiska.

 

HÜTTENES-ALBERTUS jest jedynym producentem, który wszystkie składniki wysokogatunkowych nośników węgla błyszczącego wytwarza sam. Stosowane są tu specjalnie kontrolowane zestawienia węglowodorów, które posiadają duży udział węgla błyszczącego przy małym obciążeniu środowiska produktami pirolizy.

W zakładzie chemicznym HÜTTENES-ALBERTUS łączy się w reaktorze różne składniki, a następnie homogenizuje do jednolitej substancji. Dzięki temu możliwe jest stworzenie szerokiej palety nośników węgla błyszczącego. Gama tych produktów pozwala na takie regulowanie właściwościami surowców, ażeby podczas mielenia i mieszania uzyskiwać właściwości spełniające wymagania odlewni. Podczas połączenia węglowodór – żywica w reaktorze zostają wydzielone szkodliwe, lotne części składowe.

 

Z jednej strony istnieją klasyczne nośniki węgla błyszczącego, które poprzez wysoki udział resztek ze skoksowania wysokowartościowych węgli kamiennych mają silne oddziaływanie na zawartość wilgoci w masie obiegowej. Z drugiej strony nośniki węgla błyszczącego o dużej zawartości specjalnych żywic jako nośników węglowodorów oraz o małej ilości skoksowanych pozostałości węgla kamiennego zawierają nieorganiczne substancje buforowe, które w ten sam sposób wywierają stabilizujące działanie na poziom wilgoci w masie obiegowej. Zawartość nieorganicznych materiałów buforowych czyni możliwym zastosowanie wysokogatunkowych żywic w czystej formie. Ze względu na to, że te nieorganiczne substancje buforowe są obojętne podczas procesu odlewania i nie powodują wydzielania żadnych gazów, powstają tylko znikome ilości aromatycznych węglowodorów cyklicznych.

 

HÜTTENES-ALBERTUS może dostarczyć całą gamę nośników węgla błyszczącego w formie płynnej o różnych właściwościach i różnej zawartości węgla błyszczącego. Poszczególne komponenty wstępne do płynnych nośników węgla błyszczącego są wytwarzane w taki sam sposób jak produkty w postaci proszku. Dostarczanie produktów w formie płynnej posiada wiele zalet. Przede wszystkim transport i składowanie nie stanowią problemu oraz nie istnieje niebezpieczeństwo rozpylenia się produktu w mieszarce masy formierskiej. Dozowanie następuje za pomocą pompy.

 

Jako rewolucyjne osiągnięcie traktowana jest przez HA metoda „Trennsol-GK”;. Polega ona na przetworzeniu specjalnego materiału w parę oraz wprowadzeniu tej pary do wilgotnej formy. Materiał ten w postaci pary kondensuje na zimnej powierzchni materiału formierskiego i tworzy warstwę izolacyjną pomiędzy materiałem formierskim, a płynnym metalem. Nie jest wymagany dodatek organicznych nośników węgla błyszczącego do masy obiegowej. Dzięki temu masa formierska pozostaje wolna od organicznych związków węglowodorów oraz produktów krakowania i pirolizy. Dodatkowo powietrze w odlewni podczas procesu zalewania i wybijania form nie zanieczyszcza się gazami organicznymi.