Proces cold-box

Cold-box - Technologia przyszłości

Huttenes-Albertus, jako innowacyjny dostawca materiałów odlewniczych posiada w swojej ofercie spoiwa Cold-box o poprawionych własnościach. W 1999 został wdrożony w odlewniach pierwszy cold-box system z rozpuszczalnikami na bazie krzemianów etylu. W porównaniu do poprzednio używanych rozpuszczalników alifatycznych i aromatycznych wykorzystano ortokrzemiantetraetylu. Wprowadzenie tego rozpuszczalnika było pierwszym krokiem do otrzymania cold-box o charakterze nieorganicznym.

Ciągły rozwój
Hüttenes-Albertus mimo dużych osiągnięć w dziedzinie spoiw cold-box nie jest zadowolony z osiągniętych już sukcesów i ciągle prowadzi badania nad ich dalszym rozwojem.
Jednym z ostatnich celów rozwojowych było stopniowe zwiększanie udziału nieorganicznych składników w technologii cold-box. Aby osiągnąć ten cel wdrożono nową generację spoiwa opartego na krzemianie etylu. W tej odmianie spoiwa (Si-zmodyfikowany system), krzem znajduje się nie tylko w rozpuszczalniku, ale również w cząsteczkach (molekułach) żywicy.
To opatentowane innowacyjne spoiwo Hüttenes-Albertus, po raz pierwszy łączy zalety procesu cold-box ze spoiwami nieorganicznymi. Dzięki obecności krzemu w rozpuszczalniku i żywicy spoiwa te posiadają niską lepkość, dlatego możliwe jest stosowanie znacznie mniejszej niż w przypadku stosowanych wcześniej spoiw cold-box ilości rozpuszczalnika.

Zalety:
- Zawartość nośników węgla w stosunku do systemów cold-box aromatycznych może być zmniejszona o 23%. Systematycznie następuje zwiększenie zawartości krzemionki w spoiwach nowej generacji i dzisiaj już osiąga wartość 12,4 %.

- Nowa generacja cold-box jest bardziej przyjazna dla środowiska przez redukcję emisji szkodliwych substancji.

- Cold box ze zredukowaną zawartością rozpuszczalnika jest milowym krokiem w redukcji ilości kondensatu i ciśnienia gazu w formie.

Cold-Box nowej generacji przez swoje niewątpliwe zalety wypiera standardowe spoiwo przy seryjnej produkcji rdzeni w odlewniach żeliwa szarego i sferoidalnego, oraz aluminium.

Ograniczenie emisji w produkcji odlewów wysoko rdzeniowanychRosnące wymagania dotyczące, jakości odlewu i rosnące skomplikowanie w projektowaniu odlewów wymagają stałej poprawy właściwości technologicznych spoiw do produkcji form i rdzeni w odlewni.Skomplikowane rdzenie wykonane z tradycyjnych spoiw cold-box posiadają wysoką gazotwórczość. W celu otrzymania odlewów wolnych od wad gazowych trzeba stosować specjalne pokrycia lub nowoczesne spoiwa.Rozwój innowacyjnych spoiw zawierających w strukturze cząsteczkowej więcej składników nieorganicznych, i w związku z tym mniej węgla rozwiązuje problem wysokiej gazotwórczości Wynik tej modyfikacji, z jednej strony prowadzi do obniżenia lepkości i zatem do zmniejszenia użytego rozpuszczalnika. Z drugiej strony otrzymujemy spoiwo o wyższej masie cząsteczkowej mające dużą stabilność termiczną szczególnie ważną przy produkcji odlewów z filigranowymi rdzeniami. Nowe spoiwo przez swą strukturę prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.