Żywice do procesu CO2

Carbophen należy do grupy żywic utwardzanych gazem jak np:  

  • metoda cold-box
  • szkło wodne utwardzane CO2

  • metoda cold-box M, (proces mrówczanowy) 
  •  

Jako spoiwa stosuje się alkaliczną żywicę fenolową o wartości pH od 12 do 14. Drugim komponentem jest CO2 którym jest przedmuchiwany rdzeń w zamkniętej rdzennicy. Otrzymane wartości wytrzymałości na zginanie są znacznie niższe niż przy klasycznej metodzie cold-box na bazie poliuretanu oraz jest mniejsza skłonność do powstawania żyłek. Kolejną zaletą jest wysoka tolerancja środowiska naturalnego w stosunku do tej metody. 

Paleta produktów metody Carbophen: 

Carbophen 5692 – jest fenolową żywicą rezolową, rozpuszczalną w zasadach, utwardzaną CO2. Odznacza się niewielkim wydzielaniem zapachu w czasie produkcji rdzeni i odlewania oraz lepszymi niż szkło wodne właściwościami w zakresie wstrzeliwalności masy i dobrą plastycznością. Stosowany do wytwarzania rdzeni i form dla staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych. 

Carbophen 6240 – jest fenolową żywicą rezolową, rozpuszczalną w zasadach, utwardzaną CO2. Odznacza się niewielkim wydzielaniem zapachu w czasie produkcji rdzeni i odlewania oraz lepszymi niż szkło wodne właściwościami w zakresie płynności i wstrzeliwalności masy. Stosowany dla metali nieżelaznych i cienkościennych odlewów z żeliwa szarego. 

Carbophen 6257 – fenolową żywica rezolowa, rozpuszczalna w zasadach, utwardzana CO2 . Odznacza się niewielkim wydzielaniem zapachu w czasie produkcji rdzeni i odlewania oraz lepszymi niż szkło wodne właściwościami w zakresie płynności i wstrzeliwalności masy. Znajduje zastosowanie przy przy produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego, staliwa i metali nieżelaznych.