Pokrycia ochronne do form i rdzeni

Pojęcie „pokrycie” pochodzi z obszaru techniki wytwarzania. Pod tym pojęciem kryje się proces wygładzania powierzchni wykonywanego przedmiotu.

W dziedzinie techniki odlewniczej pokrycia są materiałami pokrywającymi, nanoszonymi na formy i rdzenie, w celu „wygładzenia” porowatych powierzchni form. Jako podstawowy materiał używa się do tego procesu drobno zmielone, ogniotrwałe materiały. Pokrycie izoluje zewnętrzną warstwę materiału formierskiego oraz chroni ją przed termicznym działaniem ciekłego materiału. 

W początkowym okresie z mało skomplikowanych pokryć powstawały z biegiem czasu kompleksowe układy wieloskładnikowe, które rozwijały się ze względu na coraz wyższe wymagania.

Firma Hüttenes-Albertus jako jeden z najważniejszych światowych dostawców produktów chemiczno-odlewniczych oferuje pokrycia do różnego rodzaju procesów. Obecnie wytwarza się ponad 100 różnych pokryć, które swoimi właściwościami są dopasowane do odpowiednich potrzeb klientów. Dzielą się one, w zależności od tego, co jest cieczą nośną, na dwie podstawowe grupy:

  • pokrycia wodne
  • pokrycia alkoholowe 

 

Dzięki nadal rozwijającym się badaniom nad spoiwami mas formierskich i rdzeniowych, powstają coraz nowsze generacje pokryć, które spełniają wszystkie wymogi klientów. Jest to możliwe poprzez zastosowanie coraz to nowszych surowców, które są stopniowo wdrażane do produkcji.