Piaski otaczane żywicą

Powodem prac nad nowym procesem wytwarzania piasków otaczanych żywicami syntetycznymi była potrzeba wyprodukowania odlewów o dużej dokładności wymiarowej, które wcześniej wykonywane były w masach naturalnych. Nowa metoda skutkowała znacznym ograniczeniem kosztów oczyszczania i dalszej obróbki odlewów.

 

Obszary zastosowania piasków otaczanych:  

 • produkcja wałów korbowych /formy skorupowe/
 • odlewy staliwne, armatura /formy i rdzenie skorupowe/
 • odlewnie rur /rdzenie skorupowe/
 • produkcja skrzyń hydraulicznych /rdzenie pełne/
 • odlewy motoryzacyjne /produkcja głowic/

Zalety zastosowania w odlewni piasków otaczanych:

 • odlewnie otrzymują piasek w różnych opakowaniach: w cysternach, big-bagach i workach papierowych; nie ma więc potrzeby przygotowywania piasku we własnej mieszarce, a co za tym idzie składowania i dozowania do mieszarki chemikaliów
 • piaski otaczane można składować w temperaturze pokojowej do 6 miesięcy
 • w strzelarce nie występuje utwardzanie piasku otoczonego, odlewnia od stycznia do grudnia może pracować bez czyszczenia głowicy strzałowej
 • wyprodukowane z piasku otaczanego rdzenie, podobnie jak sam piasek, mogą być składowane praktycznie bez ograniczeń, ponieważ nie następuje proces wchłaniania wilgoci
 • w przypadku odlewów staliwnych, dzięki zastosowaniu rdzeni i form produkowanych z piasków otaczanych, nie ma potrzeby stosowania pokryć ochronnychdzięki temu, że piasek otaczany jest stosowany na sucho i w stanie sypkim, pozwala to na uzyskanie lepszej płynności oraz zdolności wypełniania formy
 • dzięki dobrej płynności piasku otaczanego można w strzelarce stosować o wiele niższe ciśnienie strzału, a to z kolei wpływa korzystnie na zużycie oprzyrządowania.