Każdy postęp w technologii wymaga myślenia daleko wybiegającego w przyszłość. Dlatego też koncern Huttenes-Albertus skupia się na dostosowaniu swoich materiałów do współczesnych wymogów odlewni. Stałe udoskonalanie produktów pozwala na uzyskanie produktu końcowego odpowiadającego współczesnym wymogom odlewnictwa, tj.:

 • odlewów o coraz cieńszych ściankach
 • odlewów o dużej dokładności wymiarowej
 • odlewów o zredukowanej masie
 • odlewów ocoraz lepszej powierzchni  
 •  

Metoda hot- box jest znana użytkownikom w przemyśle odlewniczym już od 40 lat i stale potwierdza się przydatność tego procesu we współczesnych odlewniach. 

Poniżej przegląd najważniejszych grup produktów: 

 

RESIN – czysta żywica mocznikowa

Rdzenie, które wytwarzane są z żywic tej grupy charakteryzują się doskonałą wybijalnością przy odlewaniu i dzięki temu nadają się szczególnie do wytwarzania cienkościennych odlewów aluminiowych. Kolejnym obszarem zastosowania są odlewy armaturowe. Również w tym zakresie wybijalność rdzeni ocenia się dosyć wysoko. 

 

żywica na gorąco/THERMOSET – furanowa żywica modyfikowana mocznikiem

Żywica ta posiada wysoką odporność termiczną, co pozwala zachować dobrą stabilność termiczną rdzeni, przy równoczesnej wysokiej wybijalności rdzeni i odlewów. Dlatego też nadaje się znakomicie do produkcji głowic aluminiowych oraz innych wrażliwych na pęknięcia odlewów. 

 

żywice typu RESITAL HB – fenolowa żywica modyfikowana mocznikiem

Na bazie tych żywic są produkowane rdzenie do odpowiedzialnych odlewów silnikowych.

Zalety:

 • krótkie czasy utwardzania przy temperaturze rdzennicy – 220 °C
 • wysoka odporność termiczna rdzeni przy produkcji odlewów o dużej dokładności wymiarowej
 • wysoka wytrzymałość na zginanie

 

żywica RESITAL – czysta żywica fenolowa

Rdzenie produkowane na żywicach tej grupy znajdują zastosowanie w produkcji grubościennych odlewów z żeliwa szarego, sferoidalnego i staliwa.

Zalety:

 • nie zawierają azotu
 • łagodny zapach dzięki niskiej zawartości formaldehydu
 • wysoka wytrzymałość na zginanie, również po okresie dłuższego przechowywania rdzeni 

 

FURESAN – żywica mocznikowa modyfikowana alkoholem furfurylowym

Rdzenie, które sa produkowane z żywic tej grupy znajdują zastosowanie w produkcji odlewów z żeliwa szarego i aluminium. Dużą zaletą tych żywic jest niska emisja formaldehydu podczas produkcji rdzeni oraz podczas procesu zalewania.