Dodatki do mas formierskich i rdzeniowych

Produkty tej grupy mają zastosowanie w odlewniach, w których stosowane są wilgotne materiały formierskie z bentonitem jako spoiwem.

Składają się one z produktów skrobiowych o różnej zdolności do pęcznienia w zimnej wodzie zmieszanych częściowo z nieorganicznymi komponentami, które jako dodatkowe spoiwa względnie materiały buforowe, oddziaływują na wilgotne masy formierskie.

Czyste spoiwo pęczniejące istnieje pod nazwą QUELLKERNOL. Mieszanki bentonitowo-skrobiowe (również w zastosowaniu do plastyfikacji konwencjonalnych mas olejowych) noszą nazwę QUELLBINDER, ALBERTINE - mieszanka skrobi z glinokrzemianami jest stosowana do modyfikacji wilgotnych mas formierskich stosowanych najczęściej do ręcznego wykonywanych form.

Skrobia oraz spoiwa skrobiowe oddziaływują pozytywnie w wilgotnych materiałach formierskich na: 

  • skłonność do obsychania
  • skłonność do powstawania strupów
  • erozyjne działanie metalu
  • zdolność wiązania wody
  • wytrzymałość na rozciąganie na wilgotno.