Oddzielacze

Oddzielacze stosowane są w wielu procesach odlewniczych - m.in. przy produkcji rdzeni i form. Z tego powodu są bardzo zróżnicowane, a obszar ich stosowania jest bardzo szeroki.  

Oddzielacze, stosowane do odlewania w formach metalowych

 

Oddzielacze rozpuszczalne w wodzie

Produkty, które mogą być mieszane z wodą, są dostarczane do klienta zazwyczaj jako koncentrat, jednakże z określoną zawartością wody. Dalsze mieszanie materiału następuje dzięki zastosowaniu automatycznych pomp mieszających, skąd wytworzona w ten sposób emulsja transportowana jest przewodami bezpośrednio do miejsca zastosowania oddzielacza.

Oddzielacze rozpuszczalne w wodzie nanosi się stosując pistolety ręczne. Najczęściej jednak stosuje się automatyczne urządzenia lub roboty rozpylające, dzięki czemu uzyskuje się odpowiednie dozowanie oraz stopień rozpylenia emulsji, a to z kolei wpływa na wytworzenie odpowiedniego filmu oddzielającego na formach.

Rozpuszczalne w wodzie oddzielacze stosuje się w następujących procesach: odlewaniu ciśnieniowym, Thixo-Casting, Squeeze-Casting oraz odlewaniu odśrodkowym. Produkty stosowane do tych procesów powstają ze zmodyfikowanych polimerów siloksanowych, wosków oraz uszlachetniaczy sprzyjających ochronie przed bakteriami oraz korozją.

Stopy aluminium stosowane są w podanych powyżej procesach do produkcji części motoryzacyjnych, ale również w obszarze produkcji okuć do mebli oraz art. gospodarstwa domowego. Rzeczą oczywistą jest pokrywanie odlewów w różnych procesach, np. chromowanie, lakierowanie, malowanie proszkowe. Dlatego też formom stawia się wymóg neutralnego zachowania się podczas tych operacji. 

 

Zarówno w odlewniach ciśnieniowych, jak również w procesach Thixo i Squeeze-Casting stosuje się stopy na bazie magnezu. Wymagania stawiane oddzielaczom do tych stopów uwzględniają m.in. brak udziału silikonu oraz oleju mineralnego, co umożliwia w kolejnym etapie proces chromowania i nakładania innych warstw.

Stopy na bazie cynku wymagają szczególnego rodzaju oddzielaczy umożliwiających produkcję na automatach, jak również gwarantujących wysoką i stabilną jakość procesu. Jest to podstawowy wymóg, umożliwiający w późniejszym procesie pokrywanie warstwą złota lub chromu o wysokim połysku.

Płynne oddzielacze do form stosowane są przy temperaturze formy < 100 °C, przy czym z powodu zbyt niskiej temperatury form nie jest możliwe zastosowanie oddzielaczy zawierających wodę. Tego typu oddzielacze stosowane są w przypadku stopów cynkowych, cynowych oraz stopach ołowiu, jak również w odlewnictwie ciśnieniowym magnezu, gdzie odlewy mają cienkie ścianki. Produkty te zawierają zazwyczaj oleje syntetyczne lub mineralne, w każdym przypadku nie zawierają silikonu.  

Oddzielacze w formie past

Oddzielacze do form w postaci pasty mają zastosowanie tam, gdzie nie ma konieczności dozowania automatycznego. Najczęściej stosuje się je w sytuacjach, gdy wdrażane są nowe formy lub formy po naprawie, pasty służą wtedy do ich impregnowania lub w przypadkach, gdy istnieje czasowa konieczność jednorazowego, dodatkowego smarowania form.

Oddzielacze nie zawierające grafitu i innych substancji stałych nanosi się przy pomocy pędzla, co nie zmniejsza wartości użytkowej odlewów, o ile ilość oddzielacza nie została przedawkowana.  

Oddzielacze do komór tłokowych w formie płynnej lub granulowanej

Płynne oddzielacze do komór tłokowych są mieszanką olejów mineralnych o wysokiej jakości oraz dodatków polepszających zdolność oddzielania w kontakcie z odlewanym metalem. Nanoszone są na tłoki i komory zalewania maszyn do odlewania ciśnieniowego. Nanosi się je poprzez rozpylanie, stosuje się je do połączeń różnych materiałów, np. brąz berylowy /stal, żeliwo szare/ stal.

Nowoczesną alternatywą jest tu oddzielacz produkcji HA - Trennpellets Ktp 35. Jest to mieszanina wosków przygotowana w formie granulek o wymiarze 1,5 do 2,5 mm. Ktp 35, dzięki silnemu efektowi kapilarnemu wytwarza w komorze zalewania film oddzielający. Do wprowadzenia oddzielacza do komór zalewania stosuje się urządzenie dozujące (Pellets-Dosiergerät), które w swej ulepszonej formie gwarantuje odpowiednie dozowanie bez potrzeby stałej kontroli dozowanej ilości.

Pasty wysokotemperaturowe do łyżek i rynien odlewniczych oraz pasty stosowane do smarowania oprzyrządowania we wszystkich procesach zalewania form  

Do zabezpieczenia narzędzi wykonanych ze stopu żelaza przed ciekłym aluminium stworzono pasty odporne na działanie wysokich temperatur. Pasty te mają długi czas oddziaływania i przy odpowiednim zastosowaniu gwarantują małe zużycie łyżek i rynien odlewniczych.

Pasty do smarowania odporne na działanie wysokich temperatur stosuje się w częściach ruchomych, redukują one tarcie pomiędzy częściami narażonymi na zużycie, które podlegają jednocześnie znacznym obciążeniom termicznym. Dzięki zastosowaniu past ogranicza się ścieranie ruchomych elementów maszyn oraz przedłuża ich żywotność.

Pokrycia do kokil są również oddzielaczami jednak ze względu na wymagania stawione tym oddzielaczom, mają one znacznie rozszerzony zakres możliwości. Podstawową ich funkcją jest smarowanie i oddzielanie powierzchni miedzy krzepnącym odlewem a kokilą.

Izolacja cieplna oraz chropowatość sterują gospodarką cieplna kokili oraz wspierają proces wypełniania bez pochłaniania gazu podczas zalewania. Odprowadzanie ciepła jest również ważne i charakterystyczne dla pokryć do kokil. Pozwala ono obniżyć temperatury w przegrzanych miejscach form odlewniczych, to z kolei tworzy równowagę termiczną.

W odróżnieniu od innych oddzielaczy, pokrycia do kokil wykazują znacznie dłuższa żywotność wynoszącą do 8 dni miedzy kolejnym nanoszeniem pokrycia.