Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 15F                                                     
20-234 Lublin, Polska
Mail:  sekretariat@huettenes-albertus.pl 

 

 

Prezes Zarządu Marcin Gliwiński

Prokurent Stanisław Bieda                      

 

Sekretariat Agnieszka Pałkowska

Tel. 692 742 969

 

BIURO W LUBLINIE

Nr telefonu

Dział

Imię i nazwisko

81 749 5 210

SEKRETARIAT; SPECJALISTA ds. MARKETINGU

Agnieszka Pałkowska

81 749 5 213

GŁ. KSIĘGOWA

Elwira Jamrowska

81 749 5 214

KSIĘGOWA

Anna Urbanik

81 749 5 241 

KONTROLER FINANSOWY

Paweł Wójtowicz

81 749 5 215

DYREKTOR ds. SPRZEDAŻY I ROZWOJU PROKURENT

Stanisław Bieda

81 749 5 216

DYREKTOR ds. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP

Andrzej Głód

81 749 5 217

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Małgorzata Goś

81 749 5 218

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY

Beata Wojciechowska-Kiebasz

81 749 5 219

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Iwona Sobiesiak

81 749 5 220

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Sylwia Suszek

81 749 5 221

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Beata Filipczak

81 749 5 240

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Emilia Daczka

81 749 5 222

DZIAŁ HR

Renata Sagan

81 749 5 223

SZEF PRODUKCJI

Krzysztof Żur

81 749 5 224

INŻYNIER JAKOŚCI

Jakub Sikora

81 749 5 225

KONSTRUKTOR

Jerzy Korga

81 749 5 226

ASYSTENT KONSTRUKTORA

Karol Salwerowicz

81 749 5 228

ASYSTENT KONSTRUKTORA

Waldemar Markiewicz

81 749 5 227

TECHNOLODZY

Sylwester Krasula            

Piotr Fila

81 749 5 229

DORADCA TECHNICZNY

Saturnin Prawdzik

81 749 5 230

DORADCA TECHNICZNY

Kamil Karwas

81 749 5 231

DORADCA TECHNICZNY

Adam Pietrzak

81 749 5 232

DORADCA TECHNICZNY

Tomasz Rumiński