Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 15F                                                     
20-234 Lublin, Polska
Mail:  sekretariat@huettenes-albertus.pl 

 

Prezes Zarządu 
Dorota Sokołowska

 

Sekretariat
Agnieszka Pałkowska

Tel. 692 742 969

 

BIURO W LUBLINIE

Nr telefonu

Dział

Imię i nazwisko

81 749 5 210

SEKRETARIAT

Agnieszka Pałkowska

81 749 5 213

GŁ. KSIĘGOWA

Elwira Jamrowska

81 749 5 214

KSIĘGOWA

Anna Urbanik

81 749 5 215

DYREKTOR TECHNICZNY

Stanisław Bieda

81 749 5 216

DYREKTOR DS. ROZWOJU

Andrzej Głód

81 749 5 217

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Małgorzata Goś

81 749 5 218

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Beata Wojciechowska-Kiebasz

81 749 5 219

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Iwona Sobiesiak

81 749 5 220

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Sylwia Suszek

81 749 5 221

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Beata Filipczak

81 749 5 240

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Emilia Daczka

81 749 5 222

DZIAŁ KADR

Renata Sagan

81 749 5 223

SZEF PRODUKCJI

Krzysztof Żur

81 749 5 224

INŻYNIER JAKOŚCI

Jakub Sikora

81 749 5 225

KONSTRUKTOR

Jerzy Korga

81 749 5 226

ASYSTENT KONSTRUKTORA

Karol Salwerowicz

81 749 5 227

TECHNOLOG

Sylwester Krasula

81 749 5 229

DORADCA TECHNICZNY

Saturnin Prawdzik

81 749 5 230

DORADCA TECHNICZNY

Kamil Karwas

81 749 5 231

DORADCA TECHNICZNY

Adam Pietrzak

81 749 5 236

FAKS