POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma Hüttenes-Albertus Polska dąży do tego, aby znak firmowy kojarzył się klientom z najwyższą jakością produktów oraz profesjonalizmem w podejściu do klienta, jak również dbałością o środowisko naturalne poprzez ograniczenie ingerencji w środowisko, minimalizację odpadów i zużycia surowców naturalnych. Wszytkich naszych pracowników, dostawców i klientów traktujemy w sposób partnerski. Kwalifikacje naszych pracowników i ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz świadomość proekologiczna i projakościowa jest gwarancją ciągłego doskonalenia funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Wychodząc naprzeciw stale pojawiającym się wyzwaniom związanym z zagwarantowaniem najwyższych standardów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy firma zamierza uzupełnić Zintegrowany System Zarządzania o normę ISO 45001:2018.

BADANIA I ROZWÓJ

Hüttenes-Albertus Polska prowadzi systematyczne prace badawczo-rozwojowe nad ulepszaniem swoich produktów. Nowocześnie wyposażone laboratorium prowadzi pełną kontrolę procesu produkcji piasków powleczonych jak również rdzeni oraz innych materiałów (np. regeneratów) dostarczanych przez naszych klientów.   

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikaty  ISO 9001:2015 DAS   ISO 14001:2015 DAS